ئەفرا تور سودا شەھەرچىسى

ئەفرا تور سودا شەھەرچىسى

كارخانا ئىسمى:
ئەفرا تور سودا شەھەرچىسى
تىجارەت دائىرىسى:
ساھە:
تەۋە رايون:

ئالاقىلىشىش ئۇسۇلى

تېلفون:
يانفون:
19990801821
ئېلخەت:
QQ:
ئادرېس:
شىنجاڭ ئۈرۈمچى مىدۇڭ رايۇنى دىباڭ جىداۋ لىڭلوڭجۈن ئولتۇراق رايۇنى

قىسقىچە تونۇشتۇرۇش

يانفون تور بېكىتىڭىزنى قۇرۇۋىلىڭ
كارخانا تور بېكىتىڭىزنى قۇرۇۋىلىڭ