تاللانغىنى
تۇدۇڭخابا رايونى ماشىنا ۋە ماشىنا زاپچاسلىرى

تۆۋەن دەرىجىلىك تەڭ دەرىجىلىك

تۆۋەن دەرىجىلىك تەڭ دەرىجىلىك

يانفون تور بېكىتىڭىزنى قۇرۇۋىلىڭ
كارخانا تور بېكىتىڭىزنى قۇرۇۋىلىڭ